دسته بندی

مهارت های فردی

گزارش نویسی

معرفی دوره : گزارش نویسی، فنی است که با آگاهی از آن، مطالب هر موضوعی را می توان طوری طبقه بندی کرد...
مشاهده دوره

اصول و فنون مذاکره

معرفی دوره : امروزه مذاکره به عنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد در روابط اجتماعی روزمره نقشی دوچندان یافته است. در محیط کسب...
مشاهده دوره

اخلاق حرفه ای

معرفی دوره : یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران سازمان ها، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای نیروی انسانی شاغل در تمام حرفه‌هاست تا...
مشاهده دوره

مدیریت زمان

معرفی دوره : استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است . مدیریت...
مشاهده دوره