دسته بندی

دوره های مدیریتی

مدیریت پروژه

معرفی دوره : بقاء، رشد و توسعه سازمان‌‌های پروژه محور در گرو انتخاب درست پروژه‌ها و اجرای درست و به موقع آن‌هاست...
مشاهده دوره

مدیریت دانش

معرفی دوره : امروزه دانش به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و نیز یک دارایی مطرح است و ارایه محصولات و خدمات...
مشاهده دوره