دسته بندی

دوره های فناوری اطلاعات

ورد (word) پیشرفته

معرفی دوره : دوره ی آموزشی Microsoft word را میتوان سومین مهارت از استاندارد آموزشی ICDL نام برد. نرم افزار word متداول...
مشاهده دوره