دسته بندی

دوره های فاوا

شبکه و امنیت اطلاعات

معرفی دوره : امنیت اطلاعات به معنای دفاع از اطلاعات در برابر دسترسی‌های غیرمجاز است. هدف ازامنیت اطلاعات،این است که جلوی استفاده،...
مشاهده دوره