4 ثبت نام دانش آموزان
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 490,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

جدیدترین های عمومی

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

معرفی دوره :

گزارش نویسی، فنی است که با آگاهی از آن، مطالب هر موضوعی را می توان طوری طبقه بندی کرد و نظم بخشید که هدف مورد نظر را در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین کلام به دست آورد. فایده و هدف از نوشتن گزارش، رساندن پیام خود به خواننده با سرعت، صحت و روشنی است. در این دوره، فراگیر ضمن آشنایی با چگونگی تدوین گزارش، با ساختار آن به صورت کاربردی نیز آشنا می گردد.

اهداف دوره :

پس از پایان دوره از فراگیران انتظار داریم ، بتوانند:
• مراحل چهارگانه گزارش نویسی را شرح دهند.
• چگونگی طراحی مناسب گزارش را بیان کنند.
• انواع گزارش را بر شمارند و توضیح دهند.
• فایده و هدف تلخیص و مراحل آن را شرح دهند.
• گزارش های عمومی، توضیحی، تحلیلی و ارزشیابی را نام ببرند و هر یک را به تفکیک شرح دهند.

سر فصل ها :
فصل 1
کلیات گزارش16:55 دقیقهپیش نمایش
فصل 2
فصل 3
مرحله دوم ساختار گزارش18:36 دقیقه
فصل 4
مرحله سوم نگارش16:27 دقیقه
فصل 5
مرحله چهارم تجدیدنظر4:48 دقیقه
فصل 6
آراستن گزارش14:56 دقیقه
فصل 7
خلاصه‌سازی9:24 دقیقه
آزمون نهایی