گواهی دوره
(80% علامت های آزمون)
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 490,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

معرفی دوره :

دوره ی آموزشی Microsoft word را میتوان سومین مهارت از استاندارد آموزشی ICDL نام برد. نرم افزار word متداول ترین برنامه واژه پرداز موجود می باشد. هدف اصلی این برنامه تایپ و قالب بندی متن ها میباشد. دارای ویژگی های دیگری نیز میباشد و آن ایجاد جدولهای مختلف و کار با تصویرهای گرافیکی و طراحی صفحه وب و بسیاری از قابلیت های دیگر را برایتان فراهم می کند

اهداف دوره :

پس از پایان دوره از فراگیران انتظار داریم ، بتوانند:
• بطور کامل با واژه پرداز پیشرفته کار کنند.
• در کار با واژه پرداز پیشرفته، تسلط کافی پیدا کنند.

سر فصل ها :
فصل 1
قالب بندی متنی2:38 دقیقه
فصل 2
ابزارهای قالب بندی متن 13:23 دقیقه
فصل 3
ابزارهای قالب بندی متن 27:19 دقیقه
فصل 4
ابزارهای قالب بندی متن 36:27 دقیقه
فصل 5
ادغام پستی mail merge6:45 دقیقه
فصل 6
ارجاع متقابل cross reference4:45 دقیقه
فصل 7
استفاده از قابلیت کپشن برای زیرنویس جدولها و شکلها3:19 دقیقه
فصل 8
استفاده از قالب ها و الگو ها2:56 دقیقه
فصل 9
اعمال ویژگی های امنیتی به اسناد word6:16 دقیقه
فصل 10
ایجاد پاورقی2:06 دقیقه
فصل 11
ایجاد سبک جدید5:46 دقیقه
فصل 12
ایجاد فهرست مندرجات4:19 دقیقه
فصل 13
ایجاد یک فرم حرفه ای7:35 دقیقه
فصل 14
آشنایی با سبک ها6:05 دقیقه
فصل 15
تبدیل متن به جدول یا بالعکس3:36 دقیقه
فصل 16
ستون بندی محتوای سند4:08 دقیقه
فصل 17
فهرست موضوعی و ایندکس4:38 دقیقه
فصل 18
قالب بندی پاراگرافی6:02 دقیقه
فصل 19
ابزارهای قالب بندی پاراگرافی5:09 دقیقه
فصل 20
کار با MASTER DOCUMENTS3:06 دقیقه
فصل 21
کار با سرصفحه ، پا صفحه و واترمارک ها7:43 دقیقه
فصل 22
کار با قابلیت های اتوماسیون مثل ماکروها3:18 دقیقه
فصل 23
کار با قسمت ها sections5:00 دقیقه
فصل 24
نشانه گذاری کلمات مهم با bookmark2:25 دقیقه
فصل 25
ویرایش اشتراکی یا جمعی اسناد4:42 دقیقه
آزمون نهایی