1 ثبت نام دانش آموزان
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 620,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
ایجاد شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

معرفی دوره :

اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین ، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار میدهد . فراگیران در این دوره با اصول و مبانی نحوه نظارت بر امور مالی، مفاهیم اولیه حسابداری، امکان تجزیه و تحلیل صورت های مالی ، ترازنامه ، عملکرد سود و زیان و گردش وجوه نقدی و … آشنا می شوند.

اهداف دوره :

پس از پایان دوره از فراگیران انتظار داریم ، بتوانند:
• با مفاهیم پایه حسابداری و مدیریت مالی آشنا باشند .
• صورت های مالی را تجزیه و تحلیل کنند .
• با روش های بودجه بندی واحد آشنا باشند .
• دارایی های ثابت و جاری سازمان را شناسایی نمایند .
• انواع گزارش های حسابداری و مالی واحد را تهیه نمایند .

سر فصل ها :
فصل 1
مفاهیم پایه حسابداری26:08 دقیقه
فصل 2
صورت سود و زیان12:19 دقیقه
فصل 3
تراز نامه17:23 دقیقه
فصل 4
دفاتر مالی و فرآیند ثبت22:59 دقیقه
فصل 5
حسابداری بهای تمام شده24:48 دقیقه
فصل 6
گسترش آگاهی‌ها7:19 دقیقه
آزمون نهایی