2 ثبت نام دانش آموزان
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 490,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
ایجاد شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
ایجاد شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

معرفی دوره :

امروزه دانش به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و نیز یک دارایی مطرح است و ارایه محصولات و خدمات مناسب و اقتصادی، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، ناممکن است. اطلاعات و دانش افراد ، سرمایه سازمان را تشکیل می دهند به طوری که می توان ادعا نمود سازمان های امروزی، بدون دانش نمی توانند خود را سامان دهند و حفظ کنند. در این دوره، فراگیر با مزایای مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن در سازمان آشنا می گردد.

اهداف دوره :

پس از پایان دوره از فراگیران انتظار داریم ، بتوانند:
• اهمیت و مزایای مدیریت دانش را توضیح دهند.
• عناصر مدیریت دانش را توضیح دهند.
• گام های پیاده سازی نظام مدیریت دانش را بیان کنند.
• فرآیند مدیریت دانش را تشریح نمایند.
• راهکارهای پراکندگی مطلوب دانش در سازمان را بر شمارند.
• ابزارهای مدیریت دانش را معرفی کنند.
• مدل های مدیریت دانش را توضیح دهند.
• موانع ایجاد و استقرار مدیریت دانش در سازمان ها را شرح دهند.

سر فصل ها :
فصل 1
کلیات مدیریت دانش 20:11 دقیقه
فصل 2
چگونگی اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش 20:49 دقیقه
فصل 3
ابزارها و مدل های مدیریت دانش 24:01 دقیقه
آزمون نهایی