2 ثبت نام دانش آموزان
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 620,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
ایجاد شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

معرفی دوره :

امروزه دنیای کسب و کار بر پایه مشتری مداری و رضایت مندی مشتریان استوار شده است. سازمان های مشتری مدار درک این سخن که همیشه حق با مشتری است را سر لوحه برنامه های خویش می دانند؛ زیرا حضور مشتری در یک واحد اقتصادی، علاوه بر آن که سود مالی به دنبال دارد، امکان رقابت را نیز فراهم می سازد. بدون شک ملاک واقعی برای ارزش گذاری یک شرکت، میزان رضایت مشتریان است، در این دوره، فراگیر با چگونگی افزایش مشتریان و سیستم های ارزیابی رضایت و بطور کل مدیریت ارتباط با مشتریان، آشنا مd گردد.

اهداف دوره :

پس از پایان دوره از فراگیران انتظار داریم ، بتوانند:
• اصول مشتری مداری در سازمان ها را بیان کنند.
• چالش های پیش روی شرکت های مشتری مدار را شرح دهند.
• ابزار DISC را تعریف نمایند.
• بازاریابی تک به تک و هدف از اجرای آن را توضیح دهند.
• چگونگی مدیریت اعتراض مشتری را توضیح دهند.

سر فصل ها :
فصل 1
مشتری و مشتری مداری27:49 دقیقه
فصل 2
شناخت تیپ‌های شخصیتی مشتریان36:56 دقیقه
فصل 3
روش‌ها و تکنیک‌های جذب مشتری28:44 دقیقه
فصل 4
چرخه‌حیات مشتری18:52 دقیقه
فصل 5
مدیریت شکایت‌های مشتریان55:30 دقیقه
فصل 6
هدف‌ها و ماهیت ‌مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)26:09دقیقه
فصل 7
مزایا و چالش‌های به‌کارگیری CRM26:35 دقیقه
فصل 8
فناوری‌ها و استاندارهای CRM49:40 دقیقه
آزمون نهایی