4 ثبت نام دانش آموزان
گواهی دوره
(% علامت های آزمون)
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 490,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

جدیدترین های عمومی

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

معرفی دوره :

امروزه خلاقیت و نو آوری نه به عنوان یک نیاز بلکه به عنوان شرط بقاء هر سازمان یا جامعه تلقی گردیده و بر آموزش و کسب مهارت های لازم در بکارگیری این استعداد ویژه بشری تاکید بسیاری شده است. این دوره به تشریح ضرورت و اهمیت خلاقیت و نوآوری پرداخته و به نقش و اهمیت آن از جنبه فردی و سازمانی می پردازد .

اهداف دوره :

پس از پایان دوره از فراگیران انتظار داریم ، بتوانند:
• با مفهوم خلاقیت و نوآوری آشنا باشند .
• نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی و سازمانی را تشریح نمایند .
• روش ها و تکنیک های بروز خلاقیت را بکار گیرند .
• عوامل موثر برخلاقیت را بشناسند .

سر فصل ها :
فصل 1
خلاقیت29:27 دقیقه
فصل 2
نوآوری24:18 دقیقه
فصل 3
تفاوت خلاقیت و نوآوری16:23 دقیقه
فصل 4
خلاقیت در گروه، سازمان و مدیریت21:37 دقیقه
فصل 5
تکنیک های توسعه خلاقیت و نوآوری23:00 دقیقه
فصل 6
روش های ایجاد خلاقیت13:31 دقیقه
آزمون نهایی