2 ثبت نام دانش آموزان
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 3,200,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

معرفی دوره :

پس از پایان دوره زنجیره تامین و نقش آن در لجستیک و زنجیره تامین ، چرخه کانتینری ، اسناد واصطلاحات حمل و نقل دریایی (کانتینری) ، اسناد و اصطلاحات حمل و نقل دریایی (کانتینری) ، بارنامه ماهیت قرارداد حمل ، تعریف بارنامه (صدور بارنامه دریایی) ، بارنامه های دریایی بارنامه و حمل ترکیبی و … آشنا می شوید.

سر فصل ها :
فصل 1
زنجیره تامین و نقش آن حمل و نقل کانتینری 5:07 دقیقه
فصل 2
چرخه کانتینری11:04 دقیقه
فصل 3
آشنایی با ابعاد کانتینر6:52 دقیقه
فصل 4
محوطه بندری بندر بارگیری8:55 دقیقه
فصل 5
کرایه حمل دریایی8:22 دقیقه
فصل 6
مدل های حمل6:35 دقیقه
فصل 7
اصطلاحات مربوط به انتقال کالا از یک بندر به بندر دیگر13:32 دقیقه
فصل 8
محور زمان در حق توقف کانتینری4:27 دقیقه
فصل 9
اسناد و اصطلاحات حمل و نقل دریایی( کانتینری)7:57 دقیقه
فصل 10
ماهیت قرارداد حمل5:02 دقیقه
فصل 11
بارنامه3:26 دقیقه
فصل 12
تعریف بارنامه( صدور بارنامه دریایی)12:53 دقیقه
فصل 13
بارنامه های دریایی5:16 دقیقه
فصل 14
بارنامه حمل ترکیبی14:03 دقیقه
فصل 15
دستور حمل11:37 دقیقه
فصل 16
تحلیل مسوولیت ها9:41 دقیقه
فصل 17
مسوولیت گیرندگان کالا مستقر در محوطه های بندری3:28 دقیقه
فصل 18
سپرده گذاری2:42 دقیقه
فصل 19
روش استریپ3:00 دقیقه
فصل 20
تاریخ استریپ کانتینر2:2 دقیقه
فصل 21
انواع تعامل های خرید و فروش5:58 دقیقه
فصل 22
خرید غیر مستقیم- حمل با واسطه 4:7 دقیقه