3 ثبت نام دانش آموزان
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 2,750,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

معرفی دوره :

پس از پایان دوره روش های حل و فصل اختلاف های تجاری بین المللی ، مزایا و ویژگی های روش های جایگزین دادگاه ، داوری ، مهم ترین و موثرترین روش حل و فصل اختلاف ، داوری و… آشنا می شوید.

سر فصل ها :
فصل 1
روش های حل و فصل اختلاف های تجاری بین المللی15:07 دقیقه
فصل 2
کارشناسی6:52 دقیقه
فصل 3
مزایا و ویژگی های روش های جایگزین دادگاه8:07 دقیقه
فصل 4
داوری، مهم ترین و موثرترین روش حل و فصل اختلاف2:45 دقیقه
فصل 5
مزایای داوری10:19 دقیقه
فصل 6
انواع داوری7:15 دقیقه
فصل 7
داوری مطلق12:50 دقیقه
فصل 8
مقایسه داوری و رسیدگی قضایی 2:44 دقیقه
فصل 9
شیوه های ارجاع به داوری1:38 دقیقه
فصل 10
موارد مورد توجه در تهیه قرارداد داوری 16:31 دقیقه
فصل 11
مراحل رسیدگی داوری9:33 دقیقه
فصل 12
راه های اجتناب از اختلاف جدید در حل اختلاف اصلی 13:46 دقیقه