1 ثبت نام دانش آموزان
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 2,750,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

معرفی دوره :

پس از پایان دوره بیمه حمل و نقل کالا و روش های حمل ، تعریف بیمه حمل و نقل کالا ، ساختار بیمه نامه های باربری ، شرایط حمل ، مبلغ مورد بیمه و حق بیمه ، وظایف بیمه گذار در زمان وقوع حادثه، ظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه ، خسارت مشهود و… آشنا می شوید.

سر فصل ها :
فصل 1
بیمه حمل و نقل کالا 6:11 دقیقه
فصل 2
روش های حمل10:08 دقیقه
فصل 3
سازمان های مرتبط با بازرسی کالا 57:08 دقیقه
فصل 4
ساختار بیمه نامه های باربری 58:07 دقیقه
فصل 5
شرایط حمل35:07 دقیقه
فصل 6
مبلغ مورد بیمه و حق بیمه10:07 دقیقه
فصل 7
تفاوت بیمه باربری و بیمه مسوولیت متصدیان حمل و نقل 57:09 دقیقه
فصل 8
خسارت های بیمه باربری 59:07 دقیقه
فصل 9
کلوزهای پیوست14:10 دقیقه
فصل 10
وظایف بیمه گذار در زمان وقوع حادثه 34:11 دقیقه
فصل 11
وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه3:09 دقیقه
فصل 12
خسارت مشهود 26:15 دقیقه