1 ثبت نام دانش آموزان
گواهی دوره
(80% علامت های آزمون)
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 490,000
ثبت نام دورهرزرو

معرفی دوره :

نرم افزار اکسل ، یکی از نرم افزارهای بسته مجموعه آفیس (Office) محصول شرکت مایکروسافت است که در دسته برنامه های اداری (Desktop Application) این مجموعه قرار دارد.از این برنامه برای انجام محاسبات ریاضی و کشیدن نمودار به وسیله ابزارهای گرافیکی استفاده می شود. اکسل توانایی انجام محاسبات دشوار ریاضی را دارد و کمتر کسی است که برای ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری و یا ریاضی، از اکسل استفاده نکرده باشد. قابلیت های بیشمار نرم افزار اکسل و سهولت یادگیری و استفاده از آنها، بکارگیری این نرم افزار را در حوزه ی کارهای مهندسی، اداری، مالی و … به امری اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است.

اهداف دوره :

پس از پایان دوره از فراگیران انتظار داریم ، بتوانند:
• بطور کامل با صفحه گسترده پیشرفته کار کنند.
• بهره لازم را در کار با صفحه گسترده پیشرفته ببرند
• در کار با صفحه گسترده پیشرفته، تسلط کافی پیدا کنند.

سر فصل ها :
فصل 1
اکسل مقدماتی
فصل 2
استفاده از فرمول ها و توابع2:09 دقیقه
فصل 3
استفاده از مراجع ترکیبی در فرمول ها7:21 دقیقه
فصل 4
استفاده از یک مرجع سه بعدی در فرمول ها6:53 دقیقه
فصل 5
اضافه کردن برچسب داده های نمودارو جاسازی کردن آنها4:19 دقیقه
فصل 6
افزایش بازدهی قالب ها5:24 دقیقه
فصل 7
افزایش بازدهی ماکروها5:27 دقیقه
فصل 8
افزایش بازدهی نامگذاری سلول ها5:10 دقیقه
فصل 9
ایجاد توابع تودرتوی دو سطحی7:47 دقیقه
فصل 10
ایجاد نمودارها6:31 دقیقه
فصل 11
بررسی صحت محتوای یک کاربرگ6:13 دقیقه
فصل 12
تاریخ و زمان به بیان عددی4:05 دقیقه
فصل 13
تبدیل آحاد در بیان زمان در اکسل5:33 دقیقه
فصل 14
تحلیل ، طبقه بندی و فیلتر کردن داده ها 29:30 دقیقه
فصل 15
تحلیل ، طبقه بندی و فیلتر کردن داده ها18:06 دقیقه
فصل 16
توابع Look up and References11:51 دقیقه
فصل 17
توابع اطلاعات متنی6:26 دقیقه
فصل 18
توابع بریدن و تجمیع بخش های رشته های متنی6:09 دقیقه
فصل 19
توابع تاریخ و زمان 14:35 دقیقه
فصل 20
توابع تبدیل انواع داده ها در اکسل9:46 دقیقه
فصل 21
توابع تبدیل حروف بزرگ و کوچک انگلیسی5:27 دقیقه
فصل 22
توابع حذف فاصله های خالی و عناصر اضافی از متن1:59 دقیقه
فصل 23
توابع رندوم3:32 دقیقه
فصل 24
توابع ریاضی مثلثاتی - تابع فاکتوریل1:40 دقیقه
فصل 25
توابع ریاضی مثلثاتی - توابع پیشرفته2:46 دقیقه
فصل 26
توابع ریاضی مثلثاتی - توابع لگاریتمی1:46 دقیقه
فصل 27
توابع ریاضی مثلثاتی - توابع ماتریسی5:23 دقیقه
فصل 28
توابع ریاضی مثلثاتی بخش اول - عملکردهای ریاضی پا5:14 دقیقه
فصل 29
توابع ریاضی مثلثاتی بخش دوم3:16 دقیقه
فصل 30
توابع مالی - تابع pmt4:55 دقیقه
فصل 31
توابع متنی3:41 دقیقه
فصل 32
توابع مثلثاتی4:16 دقیقه
فصل 33
توابع مجموع گیری شرطی3:41 دقیقه
فصل 34
درج توضیحات در حاشیه محتوای یک سند3:20 دقیقه
فصل 35
دسته بندی توابع تاریخ و زمان در اکسل9:14 دقیقه
فصل 36
ردیابی تغییرات6:34 دقیقه
فصل 37
سناریو نویسی7:24 دقیقه
فصل 38
فرمان Paste Special9:34 دقیقه
فصل 39
قالب بندی پیشرفته شرطی 16:04 دقیقه
فصل 40
قالب بندی پیشرفته کاربرگ8:08 دقیقه
فصل 41
قالب بندی شرطی 25:24 دقیقه
فصل 42
قالب بندی نمودارها7:16 دقیقه
فصل 43
محافظت از محتوای اسناد در اکسل4:57 دقیقه
فصل 44
مقدمه ای بر توابع ریاضی - توابع مثلثاتی4:20 دقیقه
فصل 45
یکپارچه کردن اطلاعات از طریق پیوند دادن و جاسازی کردن آنها7:47 دقیقه