5 ثبت نام دانش آموزان
گواهی دوره
(80% علامت های آزمون)
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 620,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

جدیدترین های عمومی

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

معرفی دوره :

امروزه مذاکره به عنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد در روابط اجتماعی روزمره نقشی دوچندان یافته است. در محیط کسب و کار ، بیشتر مدیران حرفه‌ای به اهمیت مذاکره کاملاً واقفند ، اما معدودی از آنان هنر و دانش مذاکره را به درستی می دانند. این دوره به تشریح مفاهیم و اصول مذاکره پرداخته و فنون و ابزاری را برای مذاکره در محیط کار و زندگی ارائه می نماید .

اهداف دوره :

پس از پایان دوره از فراگیران انتظار داریم ، بتوانند:
• مذاکره را تعریف و انواع مذاکره را نام ببرند .
• مراحل مذاکره را شرح دهند.
• چگونگی برنامه ریزی برای مذاکره رابیان کنند.
• ویژگی های ارتباطات کلامی و غیر کلامی را تعریف کنند.
• مراحل مذاکره رقابتی را توضیح دهند .
• تاکتیکهای مختلف برای به پایان رساندن مذاکره را بیان کنند.
• اصول مذاکرات حرفه ای موفق را بیان کنند.

سر فصل ها :
فصل 1
مذاکره چیست؟6:11 دقیقه
فصل 2
برنامه ریزی برای مذاکره18:02 دقیقه
فصل 3
مذاکره رقابتی19:02 دقیقه
فصل 4
مذاکره برنده/ برنده13:47 دقیقه
فصل 5
چالش های متداول در مذاکره25:33 دقیقه
فصل 6
ترفندهای کسب موقعیت برتر در مذاکره14:48 دقیقه
فصل 7
ارتباط در مذاکره27:39 دقیقه
فصل 8
آداب مذاکره چیست؟17:03 دقیقه
آزمون نهایی