2 ثبت نام دانش آموزان
گواهی دوره
(% علامت های آزمون)
قالب استاندارد scorm قالب استاندارد : (Scorm)
آزمون : دارد
تاییدیه : دارد
گواهینامه : دارد
هزینه دوره : 620,000
ثبت نام دورهرزرو

دوره های مرتبط

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

جدیدترین های عمومی

ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایجاد شده در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

معرفی دوره :

یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران سازمان ها، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای نیروی انسانی شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند.
این دوره به تشریح مفاهیم اخلاق حرفه‌ای ، اهمیت و ابعاد آن وچگونگی ترویج آن در جهت توسعه سازمانی می پردازد.

اهداف دوره :

پس از پایان دوره از فراگیران انتظار داریم ، بتوانند:
• اخلاق حرفه ای را تعریف کنند.
• اقسام مسئولیت پذیری را توضیح دهند.
• مهمترین بازدارنده های موفقیت درون سازمان را نام ببرند.
• اخلاق نظری و اخلاق کاربردی را تحلیل نمایند .
• فرآیند تدوین منشوراخلاقی را تشریح کنند .

سر فصل ها :
فصل 1
کامیابی سازمان 9:20 دقیقه
فصل 2
اعتماد محیط به سازمان23:08 دقیقه
فصل 3
مسوولیت اخلاقی35:13 دقیقه
فصل 4
از اخلاق کار، تا اخلاق حرفه ای28:28 دقیقه
فصل 5
اخلاق حرفه ای به منزله دانش43:07 دقیقه
آزمون نهایی