درباره ما

شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ

شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ ، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۹ و با رویکرد سیستمهای جدید و نوین نرم افزاری کاربردی مورد نیاز سازمانها و شرکتها در زمینه سیستمهای منابع انسانی آغاز کرد. تجربه‌ آموزشی موسسان شرکت از یک سو و نیاز بازار از سوی دیگر، موجب شد تا تمرکز اصلی فعالیتهای شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ، بر تولید نرم افزارهای مدیریت آموزش قرار گیرد. چندی نگذشت که این نرم افزار در میان سازمانها و شرکتها شهرت زیادی پیدا کرد و مورد اقبال قرار گرفت.

| هم اکنون، بیش از ۵۰۰ سازمان دولتی و خصوصی از مجموعه خدمات شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ در حوزه آموزش منابع انسانی ستفاده می کنند. |

احسان معدولیت

مدیر بازرگانی – نائب رئیس هیئت مدیره

فیروزه معدولیت

مدیر عامل

 

امین معدولیت

مدیر پژوهش و توسعه – رئیس هیئت مدیره